corning
Nord Union d.o.o. - NetworKings sva prava su zadržana 2013.
Sertifikati

Posedujemo fabričke sertifikate svih vodećih svetskih kompanija u domenu pasivne računarske opreme kao što su: Schrack Technik, Panduit, Leoni Kerpen, Brand-Rex, Corning.

Posedujemo Fluke fabrički sertifikat kako o kvalitetu ispitivanja računarskih mreža, tako i o utvrđivanju potencijalnih problema.

Naša firma je sa uspehom prošla evaluaciju kreditne kuće Coface. Na osnovu rezultata ciklusa ocene celukopnog poslovanja, ispunjeni su uslovi za izdavanje elektronskog sertifikata  "Excellent SME" od strane Privredne komore Srbije."Excellent Small and Medium Enterprise - Excellent SME Serbia" sertifikat predstavlja potvrdu o bonitetu kompanije, dok njegovo prisustvo na web prezentaciji predstavlja potvrdu odgovornosti i kredibiliteta, ali i osigurava transparentnost i bezbednost poslovanja.
Bulevar kralja Aleksandra 197a, 11000 Beograd, Srbija      *telefon: +381 11 3809 580   *faks: + 381 11 3809 659
Sertifikat izdat 08.02.2013. Trenutno valjanost proverite putem QR kode
schrack technik
panduit
kerpen
brand rex
NetworKings
NORD UNION
networking logo
Sertifikati