Nord Union d.o.o. - NetworKings sva prava su zadržana 2013.
Struktuirano kabliranje
Strukturno kabliranje predstavlja instalaciju kablovskog mrežnog sistema višestruke namene izvedenog kao jedan jedinstveni sistem ili kao više podsistema u jednoj ili više građevina s mogućnošću povezivanja u zajedničku celinu. U donošenju odluka pokušajte uvažiti iskustva koje su neki nazvali i zlatnim pravilima kabliranja:
  • obim sistema slabe struje se nikada ne smanjuje i/ili pojednostavljuje,
  • struktuirana mreža mora obuhvatiti i telefoniju i informatiku,
  • uvek treba projektovati više vodova od onoga što su vaše trenutne potrebe,
  • koristiti standarde strukturnog kabliranja i kvalitetne kablove/komponente,
  • važna je funkcionalnost, ali ništa manje ni izgled,
  • sistemska garancija za kvalitetnu opremu i povezivanje je minimum 25 godina

Imamo znanje i iskustvo
Posedujemo fabričke sertifikate svih vodećih svetskih kompanija u domenu pasivne mrežne opreme kao što su: Schrack Technik, Panduit, Leoni Kerpen, Brand-Rex, Corning. U dodatku, posedujemo Fluke fabrički sertifikat kako o kvalitetu ispitivanja struktuiranih sistema, tako i o utvrđivanju potencijalnih problema.

Pouzdanost u saradnji
Bilo da li se našli u poziciji direktnog ugovarača projekta ili kao podizvođač, uvek težimo da damo svoj maksimum nevezano za količinu posla, rok, udaljenost ili teže uslove rada. Fleksibilan menadžment i principi na kojima je zasnovana firma, dugi niz godina daju odlične rezultate i profesionalan odnos sa klijentima i partnerima. Posedujemo sertifikat Excellent SME Serbia revizorske kuće Coface u saradnji sa Privrednom Komorom Srbije.
network cable
Bulevar kralja Aleksandra 197a, 11000 Beograd, Srbija      *telefon: +381 11 3809 580   *faks: + 381 11 3809 659
NetworKings
NORD UNION
networking logo
Struktuirano kabliranje