FO OTDR
FO OTDR photo2
Nord Union d.o.o. - NetworKings sva prava su zadržana 2013.
Alati i uređaji - Fluke OTDR-OF500

Fluke OptiFiber-500 kao profesionalno rešenje za testiranje fiber-optičkih vodova. Modularna platforma omogućava prilagođenje uređaja za specifične potrebe, kako singlmodne tako i multimodne fiber-optic linije. Model OptiFiber OF-500 uključuje osnovne jedinice i udaljiti s integriranim punjačem baterije. Jedinica baza može raditi sa višemodno i jednomodno modula.
Podržava dve vrste modula, multi-mode režim (850/1300 nm), a single-mode (1310/1550 nm), a najvažnije karakteristike slede:
  • -Automatsko ispitivanje i analiziranje događaja;
  • -Prikazuje rezultate testiranja u obliku "pass / fail» (PASS / FAIL), opciono sa detaljnim prikazom parametara,a temelji se na skupu predefinisanih svetskih standarada ili u granicama definisanim od strane korisnika;
  • -Funkcija ChannelMap ™ omogućuje korisniku da lako razume strukturu kruga linije komunikacije i pokazatelj dužine lokacija - NEAR/FAR END;
  • -Izvor vidljive svetlosti Visual Fault Locator za vizualno rešavanje problema vlakana;
  • -Dodatni software LinkWare Statistika je dizajniran za kreiranje grafičkih izveštaja sa statistički tretiranim rezultatima testiranja, koje su prikladne za gledanje i analizu;
  • -Domet do 60 km, sa izmenljivim adapterima, i interfejsima RS-232, USB, PS/2.
Bulevar kralja Aleksandra 197a, 11000 Beograd, Srbija      *telefon: +381 11 3809 580   *faks: + 381 11 3809 659
NetworKings
NORD UNION
networking logo
Uređaji - Fluke OTDR OF-500