project photo
Nord Union d.o.o. - NetworKings sva prava su zadržana 2013.
Raspolažemo i odgovarajućom računarskom opremom za potpuno automatizovanu i informatički podržanu izradu projektne, tenderske i sve ostale dokumentacije, obradu robnog i finansijskog poslovanja, magacine i magacinsku službu sa sopstvenim zalihama repro materijala neophodnog za obavljanje naše delatnosti.
Naš tim nudi jedinstveni izbor za građevinska rešenja, bilo da se radi o adaptaciji prostora, građevinskim instalacijama ili pripreme gradilišta novog/starog objekta, imamo iskustvo i osoblje za pružanje najvišeg kvaliteta robe i usluge. Mi podržavamo naše klijente, od početka projekta, pa dopuštanja objekta u funkciju.
Bulevar kralja Aleksandra 197a, 11000 Beograd, Srbija      *telefon: +381 11 3809 580   *faks: + 381 11 3809 659
project photo
project photo
project photo
project photo
project photo
networking logo
NetworKings
NORD UNION
Naše delatnosti - Struktura